ÇALIŞAN HAKLARI BİRİMİ

 

 

ÇALIŞAN HAKLARI ve GÜVENLİĞİ BİRİMİ Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün sağlık çalışanlarının güvenli ortamda ve yüksek motivasyonla çalışmaları için yayınlanan 2012/23 sayılı Çalışan Güvenliği Genelgesi gereği, hastanemiz bünyesinde Çalışan Hakları ve Güvenliği birimi oluşturulmuştur.

Birimin sorumluluğunu Uzm. Psikolog Gülcan Alıtkan yürütmektedir. Birimimiz hastanemizde çalışan tüm personele konuya ilişkin eğitim seminerleri düzenlemekte ve yaşanan şiddet vakalarına ilişkin kayıtları tutmakta, gerekli yönlendirmelerde bulunmaktadır. Ayrıca birime başvuran personele psikolojik ve sosyal destek sağlanmaktadır.

 

Sağlık Bakanlığı’ nın 2012/23 sayılı Genelgeleri Gereği;

 

Sağlık çalışanlarına, hasta ve hasta yakınları tarafından uygulanan her türlü sözlü veya fiziksel şiddet, şikayet söz konusu olmasa dahi, hastane idaresi tarafından adli mercilere bildirilmek zorundadır.

 

Hasta ve hasta yakınları tarafından sözlü veya fiziksel şiddet uygulanan sağlık çalışanı, “Hizmetten Çekilme (hasta bakmama) ” hakkına sahiptir.

 

Sağlık çalışanları hakkında “SABİM ve Hasta Hakları Birimlerine” yapılan, soyut nitelikte, şikayet sahibinin adı ve adresi belli olmayan veya personelin kusurlu olmadığı açıkça görülen, ihbar ve şikayetler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

BEYAZ KOD 

 

Sağlık Bakanlığının kamu ve özel tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında gerçekleşen şiddet olaylarının izlenmesi, gereken müdahalenin yapılması ile olayın takip edilmesi, adli mercilere iletilmesi beraberinde; gerçekleşen olayların analizinin yapılarak ilgili sağlık kurumuna özgü tedbirlerin alınması için çalışma yapılması amacıyla oluşturulmuş bir sistemdir.

 

Sağlık çalışanlarının, görevlerini icra ettikleri sırada yaralama, tehdit ve hakarete maruz kalma durumlarıdır.

 

ŞİDDETTE maruz kaldığınızda; Öncelikle kişisel güvenliğinizi sağlayın! 

 

Şiddete Maruz Kalındığında Bildirim Nasıl Yapılmalı..

 

· Şiddete maruz kalan personelin bizzat kendisi veya kurum amiri tarafından Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan ve 24 saat kesintisiz hizmet veren “113” no’lu Beyaz Kod danışma hattı aranır. (cep telefonu için; 0312 113 113 1 tuşlanarak aranmalı) veya internet üzerinden www.beyazkod.saglik.gov.tr adresinden Bildirim Formu 1 doldurularak bakanlığa olay hakkında bilgi verilir.

 

· Sağlık çalışanına yönelik herhangi bir şiddet olayı durumunda mesai saatleri içerisinde Hastanemiz Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimine veya Beyaz Kod uygulamasından sorumlu Başhekim Yardımcısına, mesai saatleri dışında ise nöbetçi uzman doktor ve yöneticilere bilgi verilir. Bilgi verilen yöneticiler tarafından, durum www.beyazkod.saglik.gov.tr adresi üzerinden “ Bildirim Formu 1 “ doldurularak bakanlığa iletilir. Yöneticiler eş zamanlı olarak, ilgili sağlık çalışanının şikâyetinin olup olmadığına bakmadan, olayı adli mercilere mutlaka intikal etti.

 

 

Şiddet Gören Sağlık Çalışanına Yeni Hak

 

HİZMETTEN ÇEKİLME HAKKI

 

Hizmetten çekilme talebi kurum tarafından belirlenen yöneticiye sözlü veya yazılı olarak bildirilir.

 

 

Bildirim üzerine yetkili yönetici, olayı derhal değerlendirerek, hizmetten çekilme talebinin uygun olup olmadığına acilen karar verir.

Click here - fbetting view betfair bonus