Laboratuvar Birimi

  

Alime DEMİRCİ

Biyokimya Uzm.

Saadet DEMİRTAŞ

Mikrobiyoloji Uzm.

Tuna ÖZBAĞI

Patoloji Uzm

Gül GÜNER SOYLU

Mikrobiyoloji Uzm.

ÖZAY TOĞRAL

Biyokimya Uzm.

 

 Merkez Laboratuarı bünyesinde hizmet vermekte olup hafta içi saat 08.00–16.00 saatleri arasında numune kabul etmektedir.

 Hastanemiz laboratuar Ünitesine; gerek hastane içinden, gerekse hastane dışından müracaat eden hastaların, teşhis ve tedavi izlemelerinde ihtiyaç duyulan laboratuar testlerini, mümkün olan en yüksek doğrulukta yaparak, hastaların ve testleri isteyen hekimlerin beklentilerinin her zaman önünde ve her zaman tatmin ve memnun edici bir hizmet sunmayı amaçlamıştır.

     Laboratuar personeli, eğitimli, deneyimli, dinamik, ekip çalışmasına inanan, insan haklarına saygılı ve hoşgörülü elemanlardan oluşmaktadır. Uzman hekimleri, biyologları, teknikerleri ile laboratuarda görevli işini seven ve iş felsefesi olan Laboratuar personeli; istekli, fonksiyonel ve üretken bir biçimde çalışma gayreti içerisindedir.
     Laboratuarda kullanılan donanım, yüksek performansları konunun uzmanlarınca tasdik edilmiş dünya çapında firmaların kit ve otomatik analizörlerinden oluşmaktadır.

 Hormon Çalışılan Testler :               İdrar Laboratuarı Çalışılan Testler :

 

Tiroid Paneli

Fertilite Paneli

Tam İdrar Tahlili ( TİT )

İdrarda NA, K, CL, CA (24 saatlik idrar)

Anemi Paneli

Tümör Markerleri

KreatininKlirensi

(24 saatlik idrar) 

Gaitada Gizli Kan

Prostat Markerleri

 

 

 

BİYOKİMYA LABORATUARI

Hastanemiz kadrosunda 2 adet biyokimya ve klinik biyokimya uzmanı, 5 adet laboratuvar teknisyeni, 3 adet Biyolog hastalarımıza hizmet vermektedir.

Çalışılan Testler :
Rutin Biyokimya Testleri 

Diyabet Paneli 

Karaciğer Fonksiyon Testleri 

Böbrek Fonksiyon Testleri 

Kardiyak Panel 

Lipit Profili 

Elektrolit Paneli 

Koagülasyon Testleri

Hematoloji Testleri :
Hemogram (Acil 18-Rutin 22 parametre) 

Sedimantasyon

Kanama zamanı 

Pıhtılaşma zamanı 

PT, INR

 

MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI

Hastanemiz kadrosunda 2 mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji uzmanı, 3 laboratuar teknisyeni, 3 Biyolog ile hastalarımıza hizmet vermektedir.
Mikrobiyolojik Testler :                   Serolojik Testler :

Kültür-Antibiyogram

Gaita Mikroskobisi

Salmonella Tüp Aglutinasyonu

Brucella Tüp Aglutinasyonu

Gaitada Parazit Aranması

Spermogram

VDRL-RPR

Hepatit Markerleri 
(HBsAg, Anti-HBs, Anti-HBe,HBeAg,AntiHBcIgM, Anti-HCV, Anti-HİV, Anti-HAV IgG, IgM) 
Anti ToxoplasmaIg G ve Ig M, Anti RubellaIg G ve Ig M 
ASO, CRP, RF

 

 

Click here - fbetting view betfair bonus